Årets serviceupplevelse

Med utmärkelsen årets serviceupplevelse vill uppmärksamma, belöna och sprida goda exempel på medarbetare som är ett gott föredöme för den service som staden står för. Den kan delas ut för en specifik händelse, situation, eller för ett långsiktigt arbete med att ge god service.

Utmärkelsen delas ut i två kategorier:

Till årets interna serviceupplevelse kan du som medarbetare föreslå en kollega eller en grupp kollegor som du särskilt vill uppmärksamma för den goda service de gett dig.

Till årets externa serviceupplevelse kan invånare, företagare, besökare och personer som är aktiva i en förening eller en annan organisation föreslå någon eller några medarbetare som har gett dem extra bra service.

Bedömningsprocess

Inskickade förslag bedöms i följande steg.

  1. Förslagstexten visar att kriterierna nedan är uppfyllda.
  2. Beredningsgruppen tar fram nominerade.
  3. Stadsdirektörens ledningsgrupp är juryn som sedan tar beslut om vinnarna.

Följande kriterier ligger till grund för bedömningen och finns i servicepolicyn:

  • Vi visar omtanke
  • Vi är lätta att nå och förstå
  • Vi är kompetenta och nyfikna
  • Vi bemöter alla olika
  • Vi hittar lösningar
  • Vi värdesätter synpunkter och klagomål
  • Stadens servicepolicy

Vad består priset av?

Ett vinnande förslag i varje kategori utses. Priset består av en kompetenscheck på 50 000 kronor som delas lika mellan de personer som ingår i det vinnande förslaget. Maxbeloppet för en enskild medarbetare är 10 000 kronor. Pengarna ska användas för kompetensutveckling, till exempel kurs, studieresa, konferens eller liknande.

Vem vill du hylla idag?

Lämna ditt förslag  Samtliga förslag publiceras även löpande på sidan Inkomna förslag.

Inkomna förslag – Årets serviceupplevelse 2021