Ta emot sommarpraktikanter på arbetsplatsen

Mellan den 25 januari och den 7 mars har du möjlighet att anmäla om du vill ta emot sommarpraktiserande ungdomar på din arbetsplats.

Sommaren 2020 fick 825 ungdomar praktik inom staden. Totalt sökte 1 734 ungdomar sommarpraktik.

Sommarpraktik ger ungdomar möjlighet att prova på arbetslivet i tre veckor. Det kan till exempel vara inom barnomsorg, äldreomsorg och trädgårdsarbete.

Ungdomarna ansöker om sommarpraktik mellan den 8 februari–7 mars 2021. De som kan söka 2021 är födda mellan 2001–2005. Ett krav är att de är folkbokförda i Helsingborg.

Tidsplan 2021

  • Praktikplatserna lägger in sina platser: 25 januari–7 mars
  • Ungdomar ansöker: 8 februari–7 mars
  • Matchning: 8 mars–29 mars
  • Besked om plats: 30 mars
  • Ungdomar ska tacka ja/nej senast: 12 april
  • Ungdomar lämnar in utdrag från polisens belastningsregister senast: 14 maj
  • Praktiköverenskommelsen skickas ut senast: 21 maj
  • Praktiköverenskommelsen in senast: 4 juni

Perioder

Periodernas indelning följer de kommunala skolornas lov. Staden erbjuder sommarpraktik under följande treveckorsperioder:

period 1: 16 juni– 2 juli, vecka 24-26
period 2: 5 juli–23 juli, vecka 27-29
period 3: 26 juli–13 augusti, vecka 31-33.

Period 1 omfattar 12 dagar. Ungdomarna har praktik 7,5 timmar om dagen. Midsommarafton infaller i period 1 och ungdomarna är lediga denna dag.

Period 2 och 3 består vardera av 15 dagar. Ungdomarna har praktik 6 timmar per dag,

De har praktik max 90 timmar inom perioden.

Se film om att ta emot sommarpraktikanter

Film på Youtube om att ta emot sommarpraktikanter.

Vad är sommarpraktik?

Sommarpraktik innebär att våra arbetsplatser tar fram enklare praktikuppgifter till helsingborgsungdomar mellan 16– 20 år och att de får en tillgänglig handledare.

Det som tidigare kallades sommarjobb heter numera sommarpraktik för att förtydliga att det handlar om enklare praktikuppgifter och att ungdomarna inte är sommarvikarier. De ungdomar som kommer ut i praktik är oftast helt utan arbetslivserfarenhet och praktikuppgifterna ska anpassas efter praktikantens ålder och förmågor.

Praktikanten får inte ersätta befintlig personal och får heller inte lämnas ansvarig för någon del av verksamheten. Praktikplatsen kan inte kräva några särskilda förkunskaper av praktikanten, men självklart ska praktikanten visa intresse för verksamheten och passa tider.

Det är möjligt att emot sommarpraktikanter under alla eller endast under någon av perioderna.

Näringslivs och matchningsenheten på arbetsmarknadsförvaltningen administrerar sommarpraktiken.

Sommarpraktik och corona

Praktiken kan komma att ställas in med kort varsel om praktikplatsen har ett utbrott av corona. Om praktiken blir inställd kommer vi att försöka hitta en ny plats åt praktikanten.

Mer information

Kontakta Veronica Månefrost Nord på näringsliv- och matchningsenheten, arbetsmarknadsförvaltningen. Ring 042-10 71 84 eller mejla sommarpraktik@helsingborg.se om du har frågor eller vill veta mer om sommarpraktik.

Läs mer om sommarpraktik på helsingborg.se.