Juridisk rådgivning

Stadsjuristerna kan ge din verksamhet juridiskt stöd inom t.ex. avtalsrätt, fastighetsrätt och offentlighet och sekretess.

Inom följande områden kan du få juridiskt stöd;

 • Allmän affärsjuridik
 • Avtalsrätt
 • Bolagsrätt
 • Fastighetsrätt
 • Hyresrätt
 • Immaterialrätt
 • Kommunalrätt
 • Lag om offentlig upphandling (LOU)
 • Lag om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF)
 • Miljörätt
 • Offentlighet och sekretess
 • Personuppgiftslag
 • Skadeståndsrätt.

Vi har i uppdrag att utveckla Helsingborgs stads juridiska verksamhet på ett rättssäkert sätt och att tillvarata stadens juridiska intressen. Vi kan även hjälpa till med utredningskompetens inom olika frågor.