Ombud rättsliga processer

Stadsjuristerna kan agera ombud i rättsliga tvister eller processer.

Om det uppstått eller om ni misstänker att det kommer att uppstå en rättslig tvist med anledning av ett överklagat beslut eller då någon, privatperson eller bolag, stämt staden kan stadens jurister agera ombud.

Vi kan agera ombud vid eventuella förhandlingar i förvaltningsdomstol, allmän domstol eller andra förhandlingar såsom till exempel förlikningsdiskussioner. Vi även hjälpa er med att upprätta yttranden till domstol.

Läs mer här om hantering av överklagade beslut.