E-postsignatur

Här kan du få hjälp med att göra en e-postsignatur i Outlook. Det finns en särskild mall som du som jobbar inom staden ska använda.

E-postsignaturen är en del av arbetet med att stärka stadens visuella identitet. Information finns i varumärkesplattformen.

Mallen för att göra e-postsignatur finns i alla datorer. Allt du behöver göra är att följa instruktionen för att skapa en e-postsignatur (pdf 336 kB).

Instruktionerna finns även i guideportalen.

Under signaturen behöver också följande text finnas:

Helsingborgs stad behandlar dina personuppgifter när du kommunicerar via e-post med oss. Du kan läsa mer om dina rättigheter och om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter här. (länk hit https://helsingborg.se/personuppgifter )

Använder du engelsk signatur ska du använda den här texten i din signatur:

The City of Helsingborg processes your personal data when you communicate with us via e-mail. You can read more about your rights and how the City of Helsingborg processes personal data here.

Läs mer om hur du lägger till texten i din e-postsignatur.

Problem med mallen om du har Windows 10

Det är problem att använda mallen för e-postsignaturen om du har Windows 10. Prova med att editera signaturen i Word (så att ni behåller formateringen) och klistra in det i en ny signatur under inställningarna.

Om du behöver hjälp kan du kontakta supportcenter@helsingborg.se på digitaliseringsavdelningen.