Stadens nämnder

Stadens organisation består av politiska nämnder och deras förvaltningar.

Nämnderna består av politiker. På förvaltningarna jobbar i sin tur tjänstemän med att göra de politiska beslut som tas i nämnderna till verklighet. Dessutom bereds ärenden i förvaltningarna, som sedan tas upp och beslutas om i nämnderna.

Reglementen

Varje nämnd i Helsingborgs stad har ett reglemente att arbeta efter. Det beskriver nämndens uppdrag och ansvarsområden. Här på sidan Så styrs Helsingborg hittar du nämndernas reglementen.