Vi som jobbar med romsk inkludering

Möter du romer som behöver utbildning eller andra insatser? Kontakta oss gärna!