E-learning om service och bemötande i Helsingborg

Träna service och bemötande i olika situationer och bekanta dig med stadens servicepolicy.

I utbildningen får du på ett lekfullt sätt utmana dig själv i vad god service i Helsingborg är. Efter utbildningen kommer du att känna till innehållet i stadens servicepolicy och ha reflekterat över vad som krävs för att skapa goda serviceupplevelser. Du kommer också att ha reflekterat över den service som du själv ger. Utbildningen innehåller situationer som vi alla kan känna igen oss i och lära av. Utbildningen passar alla stadens anställda, oavsett verksamhet.

Klicka här för att gå direkt till utbildningen. Du kommer att behöva logga in och ta dig igenom ett par klick innan du kan börja. Använd samma användarnamn och lösenord som du har för att logga in i din dator.

Så gör du

Utbildningen kan göras enskilt eller i grupp. Om du gör utbildningen på egen hand tar den ungefär 40 minuter att gå igenom. Gör ni den i grupp tar det längre tid eftersom ni kommer att diskutera och resonera kring olika scenarios, konsekvenser och svarsalternativ. Utbildningen är indelad i tre avsnitt. Det går bra att dela upp utbildningen och göra olika avsnitt vid olika tillfällen.

Detta krävs

Utbildningen innehåller filmer med ljud. Använd hörlurar eller gör den på en plats där du inte stör andra. Om du vill dela upp utbildningen och göra olika avsnitt vid olika tillfällen ska du använda samma dator vid alla tillfällen. Då ”minns” utbildningen var du slutade förra gången.

Till dig som är chef

Vill du ha tips på hur du kan använda utbildningen i din verksamhet och eventuellt kombinera den med andra övningar och utbildningar om service och bemötande i Helsingborg? Kontakta gärna Malin Johnsson på stadsledningsförvaltningen.