Övningsmaterial

Här finns övningar som ska inspirera till utveckling av våra verksamheters service. Med övningarnas hjälp kan vi påbörja dialogen om vad som är god service och hur vi kan arbeta för att säkerställa goda serviceupplevelser hos dem vi finns till för.