Servicepolicy

Helsingborgs stads servicepolicy beskriver det förhållningssätt som medarbetare och chefer ska ha för att skapa goda serviceupplevelser för de som vi finns till för. Med service menar vi alla de tjänster som vi erbjuder och det sätt som vi utför dem på.

Vår service kan vara personlig, som i ett möte, eller ges på andra sätt. Digitala kanaler, blanketter och brev är exempel på andra servicemöten mellan oss i staden och dem vi finns till för.  Servicepolicyn gäller både för stadens externa service och för den interna service som vi ger varandra. Därför angår service alla anställda, oavsett vilket jobb man har.

Här kan du läsa hela servicepolicyn.