Seminarier – Service och bemötande i Helsingborg

Du som är anställd i Helsingborgs stad är välkommen till ett seminarietillfälle om service och bemötande i Helsingborg. Seminariet vänder sig till medarbetare och chefer som vill få inspiration och kunskap för att arbeta vidare med att utveckla gott bemötande och god service i sin verksamhet.

Oavsett vad vi arbetar med så är vi alla dagligen i situationer då vi behöver ge och få god service. Men vad betyder egentligen de förhållningssätt som beskrivs i stadens servicepolicy? Hur kan vi utveckla en god servicekultur på våra arbetsplatser och i vår egen serviceutövning? Välkommen till en dag fylld av inspiration, reflektion, nätverkande och nya synsätt.

Utbildningens syfte

Utbildningen syftar till att medvetandegöra och inspirera i frågor om service och bemötande. Den kan genomföras som en engångsaktivitet eller i kombination med andra utbildningar, övningar och samtal på den egna arbetsplatsen.

Datum och anmälan

Just nu funderar vi på om vi ska genomföra fler seminariedagar eller inte. Har du tankar eller idéer? Hör gärna av dig genom att skicka ett mejl till servicepolicy@helsingborg.se.

Innehåll

Under seminariedagen kommer du att mötas av Jan Gunnarsson, inspiratör och föreläsare från företaget Värdskapet Sverige, Philip Diab, coach och föreläsare och Malin Johnsson från stadsledningsförvaltningens serviceavdelning. Tillsammans lotsar vi dig som deltagare genom ett program bestående av föreläsningar, diskussionsövningar, personlig coachning och egna reflektioner.

Kostnad

Seminariet erbjuds till självkostnadspris, priset per person är 1400 kr. Deltagandet internfaktureras. I priset ingår fika, lunch och utbildningsmaterial.

Avbokningsvillkor

Avbokningar görs via mejl senast 8 dagar innan seminariet. Platser som inte avbokas kommer att faktureras. Du kan när som helst överlåta din plats till en kollega, mejla då och meddela vem som kommer i ditt ställe.