Filmer och manualer till Beslutsstödet

Här hittar du manualer till Beslutsstödets stadsgemensamma applikationer och korta instruktionsfilmer om hur du öppnar, navigerar och skapar bokmärke i Qlik Sense.