Handlägga ärenden och skriva beslutsunderlag

Som tjänsteperson har du ett ansvar för att alla handlingar och all övrig dokumentation registreras och finns i ett ärende. Du behöver också känna till arbetsgången vad gäller handläggning och beredning av ärenden som ska beslutas i nämnd.