Redaktionellt

I det här avsnittet finns de anvisningar som guidar oss i hur vi arbetar redaktionellt på stadens webbplatser.

Språk och tonalitet

Vi använder oss av klarspråk när vi skriver. Det betyder att våra texter är vårdade, enkla och begripliga och utgår från mottagarens perspektiv. Vi riktar budskapet i texten till en enskild person, inte en grupp människor. Därför använder vi alltid du-tilltal.

Vi strävar efter att berätta det viktigaste först och lägga eventuell fördjupning i slutet av texten.

Genom att skriva begripligt underlättar vi för våra användare. Tydliga rubriker och begripliga ingresser är viktigt inte minst för de som navigerar med tangentbord eller skärmläsare.

Vi utformar också våra texter med sökoptimering i åtanke.

Få hjälp med skrivandet

Behandling av personuppgifter på webb, GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) är den EU-förordning som säkerställer att personuppgifter behandlas korrekt och säkert, och som stärker den enskildes skydd.

Förordningen säger att det alltid måste finnas en laglig grund för att behandla personuppgifter. Personuppgifter är uppgifter som kan kopplas till en levande person. Behandling av personuppgifter kan till exempel innebära att publicera dem på en webbplats.
Det betyder att du som redaktör måste följa GDPR. Varje webbplats ska informera om, eller länka till information om, hur staden behandlar personuppgifter.

Är du osäker på vad du ska tänka på i ditt arbete, kontakta din förvaltnings personuppgiftsombud. Läs mer på Datainspektionens webbplats.

Nyheter

Nyheter på intranätet

Nyheter på intranätet ska intressera oss kommunanställda i vår roll som just det, och handla om företeelser i den kommunala verksamheten i Helsingborg. Så skriver vi nyheter till intranätet Portalen.

Skriver vi om ett evenemang som vänder sig till allmänheten ska nyheten ha en vinkel som beskriver arbetet med evenemanget, snarare än att marknadsföra det. Marknadsföring av evenemang publiceras i plats- och eventdatabasen.

Nyheter på helsingborg.se

Nyheter på helsingborg.se ska antingen beröra många helsingborgare eller ha stor betydelse för få. De ska också handla om Helsingborg som plats. Kommunen eller kommunala bolag ska vara aktör eller inblandad.

Bildpuffarna på startsidan på helsingborg.se används för att lyfta fram aktuell information, samt för att marknadsföra större evenemang där staden medverkar.

Har du frågor om eller vill göra undantag från ovanstående ska du kontakta redaktionen.

Så jobbar du med nyheter på intranätet

Dokument

Vi publicerar i första hand information som webbplatsinnehåll, inte som uppladdade dokument. Om du behöver publicera dokument ska du publicera dem som tillgänglighetsanpassade pdf:er. Undantag görs i vissa fall, till exempel när vi publicerar information om markanvisningar. Då behöver målgruppen ritningar och kartor i andra format.

Dokument som laddas upp på webbplatsen ska ha ett filnamn som beskriver innehållet och anger dokumentets format och storlek.

Länkar

Länkar utformas på ett tydligt sätt så att användaren kan förstå vart länken leder även om den är tagen ur sitt sammanhang.

Alla länkar, även de som leder till dokument, ska öppnas i samma fönster. Detta för att bakåtknappen ska fungera.

När vi länkar e-postadresser gör vi det med utskrivna adresser, till exempel anders.andersson@organisation.se eller kundtjanst@organisation.se.

Stadens webbplattform markerar automatiskt länkar genom att grafiskt skilja dem från övrig text, till exempel genom understrykning och färg. Markera därför inte länkar på annat sätt.

Så skapar du tydliga länkar

Formulär

I formulär ska det vara tydligt vilken information användaren ska fylla i och på vilket sätt. Formulär ska tillgänglighetsanpassas genom att markera fält som är obligatoriska, ha tydliga felmeddelanden, gruppera fält och minimera antalet fält som användaren måste fylla i.

Om formuläret samlar in personuppgifter, ska det finnas information om syftet med insamlingen samt mot vilken rättslig grund den görs. Det ska också finnas information om att uppgifterna som lämnas kan komma att bli en offentlig handling.

Återkommande funktioner, så som knappar, ska namnges på samma sätt. Det innebär till exempel att en skicka-knapp heter samma sak på hela webbplatsen. Vi skriver också tydliga instruktioner före formuläret när sådana behövs.

Så skapar du formulär