Struktur och navigering

I det här avsnittet finns de anvisningar som guidar oss i hur vi arbetar med struktur och navigering på stadens webbplatser.

Struktur och navigering
Menyer
Sidhuvud och sidfot
Sidtitel
Navigering på innehållssidor


Konsekvent struktur och navigering

Strukturen och sättet att navigera ska vara konsekvent på en webbplats. Det betyder inte att alla sidor ska se exakt likadana ut, men likartade uppgifter ska utföras på samma sätt på hela webbplatsen. Detta är särskilt viktigt för personer med synskada eller kognitiv funktionsnedsättning eftersom de lär sig strukturen på en webbplats.

Menyer, sidhuvud, sidfot, knappar och liknande ska ha samma utseende, funktion och placering på webbplatsens alla sidor. Om layouten är konsekvent kan färgerna skilja sig mellan sidorna, så länge de olika elementen fungerar och placeras likadant på samtliga sidor. Vi kan göra undantag från reglerna om layout om det är motiverat med hänsyn till vilket syfte en specifik sida har och hur den ska användas.

Det ska finnas olika alternativ för att navigera på en webbplats, till exempel sökfunktion, webbplatskarta och en alfabetisk lista.

Menyer

Menyerna ska utformas efter användarnas behov. Ofta är det bäst att placera sådant som är viktigast för användaren överst. Men ibland är mer lämpligt att sortera på andra sätt, till exempel i bokstavsordning eller efter logiska kategorier.

Strukturen på våra webbplatser ska vara så logisk och enkel som möjligt, gärna genom att vi tar reda på vad användarna tycker är viktigast. Därför använder vi också ord som användarna är bekanta med.

Menyerna är viktiga för att besökarna ska kunna navigera rätt. Därför ska vi undvika att placera annat innehåll intill menyerna. Vi bör heller inte placera viktig information till höger på sidorna eftersom många användare tolkar information på den platsen som reklam.

Av tillgänglighetsskäl ska alla sidor vara synliga i menyn. Enda undantaget är formulär och sidor som inte är färdiga.

Vi undviker så långt det är möjligt att flytta sidor eftersom det påverkar sökoptimeringen och orsakar brutna länkar.

Sidhuvud och sidfot

Stadens logotyp ska placeras antingen i sidhuvud eller i sidfot, och ska vara länkad till startsidan. Sidfoten bör också innehålla kontaktuppgifter till webbplatsens avsändare.

Sidtitel

I vår webbplattform blir huvudrubriken på en sida automatiskt sidans titel (“title”). Titeln är viktig för sökoptimeringen. Använd därför sidtitlar som talar om vad sidorna innehåller, som går att förstå på egen hand och som är så unika som möjligt utan att vara för långa.

Navigering på innehållssidor

Alla användare, även de som inte kan uppfatta form, storlek eller kan relatera till höger och vänster, behöver förstå navigeringen och instruktionerna på en webbplats. Det är svårt för en person som använder skärmläsare att förstå instruktioner om funktioner på en viss plats på en sida, och det är omöjligt för en döv att följa instruktionen att göra något efter en ton. Därför kompletterar vi sådana instruktioner med ytterligare information.

Vi använder samma benämning för återkommande funktioner, exempelvis knappar och ikoner, på hela webbplatsen. Till exempel ska en ikon som beskriver en skicka-knapp heta samma sak på hela webbplatsen. Det innebär också att en spara-ikon ska se likadan ut på hela webbplatsen.

Vi använder inte symboler som inte är allmänt kända.