Målgruppsanpassa innehåll

På intranätet kan du målgruppsanpassa innehållet på en enskild sida, nyhet eller modul. Det kan vara bra om du vill att till exempel en nyhet, sida eller puff bara ska visas för inloggade användare eller användare med en viss yrkestitel.

Vill du att sidan ska synas för alla användare måste den vara offentlig. Det väljer du under rubriken Publicera – Synlighet: Offentlig.