Bilder

Bilder ska bara användas när de tillför något till det övriga innehållet. Bilder som används på webben ska följa stadens bildmanér.

Genrebilder kan användas för att skapa en känsla, eller när bilden fungerar som komplement, men bör undvikas när bilden har ett informativt syfte eftersom de riskerar att bli vilseledande. Skriver vi om klockgrodor ska vi ha en bild på just en klockgroda, inte på vilken groda som helst.

Lägga in bilder och bildspel

Så lägger du in bilder i brödtext och med moduler.

Alt-texter

När bilder tillför information som är värdefull för användaren ska de ha en alt-text. Detta för att personer som använder skärmläsare ska kunna ta del av innehållet. Alt-texten ska vara kort, kärnfull och beskriva det som bilden visar. Den ska inte innehålla fotografens namn. Den ska heller inte inledas med “Bild på…” eller “Bilden visar…” eftersom skärmläsare berättar att det är en bild. Om du väljer att inte ha en alt-text lämnar du fältet för alt-text tomt.

Publicera inte text i bildformat

Text får inte publiceras i bildformat. Detta eftersom det gör det omöjligt för användare att anpassa texten, till exempel genom att förstora den eller ändra för- och bakgrundsfärg. Detta gäller inte logotyper eller bilder där texten är avgörande för att bildens syfte ska uppnås, till exempel en skärmdump.

Bildtexter

Skriv en bildtext när det behövs, till exempel till en bild av någon som vunnit ett pris, då det behöver skrivas ut vem personen på bilden är.

Responsivitet

För att bilder ska fungera så bra som möjligt på olika enheter är det viktigt att använda rätt bildmått. Modulerna som används till bilder, alltså slider, bild och galleri gör också att bilderna blir responsiva.

Undvik kollage

Vi undviker att presentera bilder i kollage, eftersom de inte visas korrekt vid olika skärmupplösningar. Vi rekommenderar att du istället gör ett bildspel med Slidermodulen.

Ange upphovsman

Om du vet vem som är upphovsman till en bild eller illustration ska du ange dennes namn i bildtexten.

Läs mer i våra webbanvisningar. De förklarar varför vi arbetar på vissa sätt med till exempel bilder.