Hjälp med språket

Här får du tips på hur du skriver enkla och lättbegripliga texter. Du kan också läsa mer om hur du använder lixvärde, rubriker, ordförklaringar och hur du gör om du vill byta språk på en sida.

Använd du-tilltal. Skriv konkret och koncist, och använd ord som läsarna förväntas förstå. Skriv det viktigaste först, i rubriken, i ingressen och i början av brödtexten. Kan du säga det du vill på fem rader, då räcker det med fem rader – stryk resten. Använd reglerna och rekommendationerna i Klarspråk i Helsingborgs stad, och Myndigheternas skrivregler. I våra anvisningar för webbarbetet kan du läsa mer om hur vi arbetar redaktionellt.

Lixvärde

Lixvärdet ger en fingervisning om en text är svår eller lätt att förstå. En text med många och långa ord och meningar är svår att läsa och får därför ett högt lixvärde. Våra texter bör inte ha ett lixvärde som är högre än 40. I stadens webbplattform beräknas lixvärdet automatiskt. 

Stycken

Dela upp texten i flera korta stycken, det gör den lättare att läsa. Texter med långa stycken ger ett tungt och kompakt intryck, och är svåra att läsa. Du som arbetar i stadens webbplattform kan ta hjälp av verktyget styckekvot, som automatiskt beräknar antalet meningar per stycken.

Rubriker

Huvudrubriken ska vara aktiv, alltså innehålla minst ett aktivt verb och berätta vad texten handlar om. Använd nyckelord ur texten och skriv de viktigaste orden först, det förbättrar även sökoptimeringen. Gör inte rubrikerna längre än 5-10 ord, men undvik korta syltburksrubriker, såsom: Riktlinjer.

I stadens webbplattform blir huvudrubriken på en sida, automatiskt sidtiteln (title). Sidans titel är viktig för sökoptimeringen, skriv därför beskrivande sidtitlar som speglar sidans innehåll, som går att förstå på egen hand och som är så unik som möjligt utan att bli för lång.

Använd också underrubriker för att göra sidan lättläst och överskådlig. Underrubriker ska beskriva stycket som följer i texten.

I våra anvisningar för webbarbetet kan du läsa mer om varför vi jobbar på viss sätt med rubriker.