Organisationsskisser

Här hittar du stadens organisationsskisser, både för kommunen som helhet och för varje enskild förvaltning.

Organisationsskisserna visar hur varje förvaltning är organiserad. Till exempel kan du se vilka avdelningar och enheter som finns på varje förvaltning.