Stadsdirektörens ledningsgrupp SLG

Stadsdirektörens ledningsgrupp SLG träffas en heldag i månaden. Här ingår stadens förvaltningsdirektörer, ekonomi-, hr- och kommunikationsdirektören samt framtidsledaren.

Syftet med SLG:

  • Nå stadens vision och mål genom att lyfta och lösa problem och utmaningar över ansvarsgränser.
  • Öka effektiviteten, förbättra servicen och höja kvaliteten i stadens tjänster genom att samordna resurser och insatser.
  • Utveckla platserna Helsingborg, Familjen Helsingborg och Greater Copenhagen genom att samordna förhållningssätt, resurser och insatser.
  • Vara en förebild i att driva utvecklingen av hur olika verksamheter och ansvar i staden samspelar.

Vad gör SLG?

Stadsdirektörens ledningsgrupp har fokus på samarbete mellan förvaltningsgränserna och i de organisatoriska mellanrummen. I SLG hanteras stadsgemensamma frågor inom till exempel styrning och ledning, HR, kommunikation, digitalisering, innovation och service. Gruppen stödjer också varandra samt delar med sig av exempel och lärdomar från olika verksamheter.

SLG planerar och följer upp stadens mål och ekonomi på både kort och lång sikt.