Litteratur

Det finns flera bra böcker som på ett positivt sätt förmedlar det förhållningssätt som beskrivs i Helsingborgs stads servicepolicy. I böckerna nedan kan vi läsa mer om service och hur man ska tänka för att skapa eller upprätthålla en god servicekultur i våra verksamheter.

Böckerna finns att beställa via stadens upphandlade leverantörer för böcker och litteratur, se avtalskatalogen.

Kundupplevelse – varför vissa organisationer lyckas och andra inte av Daniel Ewerman

Den här boken är toppen för alla som vill veta mer om kundresemetoden och om service design (tjänstedesign). Den beskriver hur en verksamhet på ett systematiskt sätt kan jobba för att förbättra serviceupplevelsen hos dem man är till för, oavsett om man kallar dem för kunder eller något annat. Boken är också rekommenderad läsning för alla som arbetar med dialogmetoder och processer för samskapande mellan en verksamhet och de som använder verksamhetens tjänster.

Det goda värdskapet – konsten att få människor att känna sig välkomna av Jan Gunnarsson och Olle Blohm

Det krävs insikt för att behärska konsten att få andra att känna sig välkomna. Både Helsingborgs stads servicepolicy och vårt livskvalitetsprogram ringar in vår förmåga till välkomnande som en framgångsfaktor för en hållbar framtid i Helsingborg. Den här boken rekommenderas alla verksamheter som vill utveckla sitt bemötande och sitt förhållningssätt till dem man finns till för. Boken är underhållande och lättläst och fungerar fint att läsas i en arbetsgrupp för att därefter användas som samtalsunderlag.

Riv pyramiderna av Jan Carlzon

Det här är en klassiker med ett budskap som är lika aktuellt idag som när boken kom ut första gången på 1980-talet. Jan Carlzon beskriver en ledningsfilosofi som sätter kunden i centrum och betonar delaktighet och information som en väg till god service. Precis lika tillämpbart i offentlig verksamhet som i näringslivet. Boken rekommenderas till chefer och ledare som har i uppgift att skapa förutsättningar för goda serviceupplevelser.

Bemötandekoden av Lena Skogholm

Har du undrat hur man möter människor med mycket upprörda känslor på ett bra sätt? Bemötandekoden handlar om hur vi människor kan mötas genom ökad förståelse för oss själva och andra. Författaren Lena Skogholm är föreläsare och beteendevetare och tar med dig på en spännande upptäcktsfärd i hjärnans fantastiska landskap. Med kunskap om hur den mänskliga hjärnan fungerar har vi bättre förutsättningar för att möta människor där de är. Boken är lättläst och full av konkreta exempel och tips på hur du kan göra i olika situationer. Det här är en bok som vi har nytta av både i arbetslivet och privatlivet.