Förstudie

För att vara säker på att ett projekt verkligen kan och ska genomföras behöver man ofta göra en förstudie.

Projektbeställaren eller projektägaren beställer förstudien efter ett beslut om att starta förstudie, beslutspunkt ett (BP1) i stadens projektmodell.

Öppna mall – Beställning av förstudie (docx, 393 KB)

Förstudien genomförs av projektledaren och vissa fall projektmedarbetare. Den kan variera i omfattning men ska resultera i ett förslag till beslut om projektet ska genomföras eller läggas ner.

Tänk på! Projektledaren ska beställa ett diarienummer för förstudien så att handlingarna kan diarieföras.