Genomförande

Nu är det dags att bryta ner arbetet i konkreta aktiviteter för att uppnå projektets leveransmål och effektmål. 

Genomförandefasen börjar när styrgruppen fattat beslut om att godkänna projektplanen. Detta är beslutspunkt nummer tre (BP3) i stadens projektmodell.

Under genomförandefasen tydliggör projektledaren vilka resultat som ska uppnås av projektet och bryter ner projektgruppens arbete i arbetsuppgifter och aktiviteter. Det är projektledarens ansvar att hålla fast vid projektets syfte och leda arbetet mot projektets leveransmål och effektmål.

Dela upp en lång genomförandefas i mindre delar

Försök att leverera konkreta, användbara delresultat tidigt och ofta. Det ger flera fördelar, bland annat:

  • Delleveranser kan testas långt tidigare än slutleverans
  • Nyttan kommer verksamhet till godo tidigare
  • Projektgruppen kan få feedback och input till justeringar och förbättringar
  • Framsteg och status blir tydliga när resultat visas upp
  • I samband med varje leverans för projektgruppen möjlighet att utvärdera och reflektera över arbetssätt och möjliga förbättringar