Avslutning

I avslutningsfasen ska resultatet överlämnas till projektägare och styrgrupp eller till utsedd mottagare av resultatet.

Avslutningsfasen börjar när styrgruppen fattat beslut om att godkänna projektets resultat. Detta är beslutspunkt nummer fyra (BP4) i stadens projektmodell.

Avslutningen genomförs av projektledaren och projektgruppen/-grupperna. Fasen ska resultera i en slutrapport och projektresultatet ska överlämnas till mottagaren för fortsatt förvaltning och utveckling.