Dokumentation och beslut

Här hittar du information om de olika beslutspunkter och dokument som ingår i projektmodellen samt mallar för styrgruppsmöte.

Obligatoriska beslutspunkter

I projektmodellen ingår fem obligatoriska beslutspunkter:

  • BP1: beslut om att starta förstudie
  • BP2: beslut om att avsluta eller fortsätta och beställa projekt
  • BP3: beslut om att revidera eller godkänna projektplan
  • BP4: beslut om att komplettera eller godkänna resultatet
  • BP5: beslut om att komplettera eller godkänna projektrapport och avsluta projektet

Vid varje beslutspunkt ska styrgruppen granska resultat och fatta beslut om projektets fortsättning. Styrgruppen kan fatta beslut om att:

  • fortsätta projektet enligt originalplanen eller enligt en reviderad plan.
  • gå tillbaka och skjuta upp beslutet till dess att delar av projektet gjorts om eller kompletterats med ny information.
  • avsluta projektet och dokumentera resultatet. Skriva slutrapport, arkivera handlingar, stänga konton och avveckla projektgruppen.

Andra beslut

Under genomförandefasen fattar styrgruppen beslut om förändringar av projektets innehåll eller utveckling. Därför förekommer det i ett projekt i princip alltid fler beslutspunkter än de obligatoriska. Vid förändringar i projektet ska projektledaren revidera projektplanen.

Förberedelse inför beslut

Inför varje beslutspunkt är det viktigt att styrgruppen är väl informerad. Därför måste projektledaren se till att styrgruppen får ta del av ett underlag eller en rapport som sammanfattar var projektet befinner sig, vad styrgruppen ska ta beslut om och vilka konsekvenser olika beslut kan få.

Öppna mall – Dagordning styrgruppsmöte (docx, 387 KB)

Öppna mall – Protokoll styrgruppsmöte (docx, 387 KB)

Öppna mall – Minnesanteckningar styrgruppsmöte (docx, 387 KB)