Uppföljning

Efter att projektets resultat har integrerats i verksamheten är det dags att följa upp effektmålen.

Det är projektägaren som beslutar när, hur ofta och av vem uppföljningen ska genomföras.

För någon som varit djupt involverad i projektet, till exempel projektledare eller projektgruppsmedlem, kan det vara svårt att vara objektiv i genomförandet av en uppföljning. Det är därför rekommenderat att någon annan gör uppföljningen, antingen någon från en annan avdelning eller förvaltning, eller någon utomstående.

Öppna mall – Uppföljning (docx, 58 KB)