Sociala medier

Jobbar du med sociala medier eller ska du börja göra detta? Här kan du läsa vad vi har för officiella konton för sociala medier, till exempel Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin och Youtube. Du hittar också regler och rutiner för hur vi använder våra sociala medier.

Gemensamt för allt vårt kommunikationsarbete i sociala medier är att erbjuda möjligheter till medskapande och dialog.

Instruktioner för sociala medier

Vi har särskilda instruktioner för sociala medier som omfattar alla förvaltningar.

Stadsledningsförvaltningens kommunikationsavdelning ansvarar för stadsgemensamma konton. Helsingborg kontaktcenter har ett särskilt uppdrag att besvara frågor och kommentarer på stadens officiella Facebooksida.

Stadens strategi för sociala medier (Pdf 564 kb).

Våra officiella konton och kanaler i sociala medier

Helsingborgs stads Facebook-kanal riktar sig framför allt till invånare i staden. Här publicerar vi samhällsinformation, lyfter berättelser från våra verksamheter eller tipsar om stadens evenemang.

Innehållet på Helsingborgs stads Facebook utgår från målgruppens intressen och behov och sidan ska i så stor utsträckning som möjligt användas till att bygga relationer med våra målgrupper. På Facebook publicerar vi både vanliga, organiska inlägg och betalda annonser.

Alla inlägg som görs ska innehålla en eller flera bilder eller textad film anpassad för Facebook. Vi gör även livesändningar i kanalen, både från kommunfullmäktige och från aktuella platser och händelser.

Gå till Helsingborgs stad på Facebook.

Instruktioner och hjälp om Facebook

Så arbetar vi med Facebook.

Vad publicerar vi på Facebook?

Så skriver vi inlägg på Facebook.

Innan vi publicerar på Facebook.

FAQ Facebook.

Helsingborgs stads Youtube-kanal används för att publicera filmer som riktar sig externt och som handlar om Helsingborgs stads verksamheter.

På Helsingborgs stads Youtube publicerar vi också olistat videomaterial som sedan ska bäddas in någonstans, till exempel på intranätet. Allt listat material i kanalen ska vara aktuellt och relevant för en extern målgrupp.

Tänk på att de som prenumererar på vår kanal får vårt innehåll tillsänt sig, därför får vi noggrant tänka efter när vi lägger upp.

Alla filmer ska följa stadens grafiska profil och ha undertexter.

Gå till Helsingborgs stad på Youtube.

Mer information om vår Youtube-kanal

Så jobbar vi med Youtube.

Instagram är en kanal där vi till största arbetar med platsen Helsingborg och lyfter den via de bilder, filmer och berättelser vi publicerar där.

Inläggen på Instagram har ofta en positiv och lättsam ton och försöker bidra till en vi-känsla och ett varmt välkomnande för den som kommunicerar med oss där.

För publicering krävs en eller flera bilder eller en film anpassad för Instagram. Instagram används också som plattform för annonserat innehåll.

Gå till Helsingborgs stad på Instagram.

Medarbetarkonto på Instagram

På vårt medarbetarkonto på Instagram kan du varje vecka följa en ny kollegas arbetsvardag. Vill du ha hand om kontot en vecka, kontakta Nathalie Zarrabi.

Gå till vårt medarbetarkonto på Instagram.

Stadsdirektören Instagram

Vår stadsdirektör Palle Lundberg har ett Instagramkonto som du kan följa.

Gå till stadsdirektör Palle Lundbergs Instagramkonto.

Helsingborgs stad på Twitter följs av många journalister och nyhetsmedier. Här publicerar vi framför allt stadens pressmeddelanden.

Twitterkontot används även vid större evenemang som Almedalen där Twitter
fortfarande är en viktig kanal att kommunicera via.

Gå till Helsingborgs stad på Twitter.

Helsingborgs stads Linkedin-kanal används för att publicera innehåll på temat Helsingborgs stad som arbetsgivare.
Alla annonser som läggs upp på Linkedin ska följa stadens annonsmall, övriga inlägg ska vara bildsatta.

Gå till Helsingborgs stad på Linkedin.

Redaktionen kan också hjälpa till med live-sändningar (direktsändningar). Kontakta redaktionen@helsingborg.se om du vill veta mer.

Alla sociala medier i Helsingborgs stad

Varje förvaltning hanterar och ansvarar för sin egen närvaro i sociala medier. De som är redaktörer ansvarar för att våra rutiner följs. Alla förvaltningar ska kartlägga sin närvaro i sociala medier och meddela kommunikationsansvarig för sociala medier när det sker någon förändring av utbudet.

På helsingborg.se finns en lista över samtliga sociala medier där Helsingborgs stad är avsändare. Listan uppdateras löpande.

Kontakta Martina om sociala medier

Saknar du något konto på listan, vill du tipsa om material till något av stadens officiella konton eller fråga om råd? Du  kan få hjälp och coachning av Martina Röhmer.