Press

My newsdesk är ett verktyg används framförallt för att skicka ut material till media. Det kan vara inbjudningar till presskonferenser eller rena artiklar som medier kan publicera rakt av.

Allt innehåll vi publicerar på My newsdesk ska hålla hög kvalitet redaktionellt, alltså innehålla en intresseväckande rubrik och ingress, citat i texten och en bra bild.

När det gäller material till pressen är målet att hålla nere antalet öppna utskick för att vi inte ska upplevas som ”spammiga”.

Om frågan inte är stadsövergripande/av sort allmänintresse går det utmärkt att använda funktionen ”skicka exklusivt”, då lägger sig inte utskicket i stadens nyhetsrum och går inte heller ut till alla prenumeranter.

Det vi lägger öppet i nyhetsrummet och skickar till prenumeranter ska i första
hand vara material som går att publicera rakt av, eller som är av stort allmänintresse.

Gå till Helsingborgs stad på My newsdesk.