Webb

Helsingborg.se är stadens huvudsakliga kanal för webb där vi publicerar information som är en service för invånare, företagare och besökare. Intranätet är till för oss som jobbar inom Helsingborgs stad och här publicerar vi information och nyheter som är relevanta i din roll som anställd. Vi har också ett antal kampanjsajter.

Support och kontakt i webbfrågor

Kontakta webbredaktionen på kommunikationsavdelningen om du behöver support kring webbfrågor eller om du behöver redaktörsbehörighet till WordPress eller statistikverktyget Google analytics.