Bildmått

Här får du tips om vilka mått och bildstorlekar du ska använda för dina bilder och bildspel.

Som regel är det bra att alltid ladda upp så stora bilder som möjligt. WordPress anpassar bilden så att det passar bildmåtten. Om du laddar upp för liten bild, finns det risk att bilden blir suddig.

Använd modulen Bild om du vill lägga till en bild och Slider om du vill göra ett bildspel. Lägg dina bilder i arean Hero om du vill ha bildspel i större format. Vill du ha ett mindre format ska du använda innehållsarean. Vilket mått bilderna ska ha beror på vilken modul du använder och i vilken area du placerar dem.

Bildmått i vår plattform

Lägger du in en bild med bildmodulen i innehållsarean så ska du använda följande bildmått:

  • 1200 x 675 pixlar eller
  • 1920 x 1080 pixlar.

Placera inte bildmodulen i heroarean eftersom bilden då blir väldigt stor.

När du lägger in bilder med slidermodulen finns det olika format och bildmått.

  • Formatet Bred (36:7) används i heroarean. Bildmåttet är 1800 x 350 pixlar.
  • Formatet Bred (10:3) används både i heroarean och i innehållsarean. Bildmåttet är 1000 x 300 pixlar eller 2000 x 600 pixlar.
  • Formatet Normal (16:9) används i innehållsarean. Bildmåttet är 1920 x 1080 pixlar.
  • Formatet Kvadrat (4:3) används i innehållsarean. Bildmåttet är 1000 x 750 pixlar.

Bildmåtten gäller bild för desktop, bild som visas på dator och surfplatta. Bilder som ska visas i mobilen ska ha måtten 800 x 800 pixlar.

För Utvald bild/Featured Image i index, nyheter, bloggar och puffar, rekommenderar vi bildmåtten 1200 x 675 pixlar. Du kan också använda bildmåttet 1920 x 1080 pixlar.

Bildmåttet för bilder i kontaktpuffar ska vara kvadratiskt.