Kvalitet och tillgänglighetskrav för video på webben

Video ska ha minst HD-kvalitet när de publiceras på vår plattform, alltså en upplösning på 1280 x 720 pixlar. Om du filmar med till exempel Iphone 4 eller senare Iphone-modeller får du automatiskt HD-kvalitet. Tänk på att video ska spelas in och presenteras i liggande format eftersom de blir för små i stående format.

Textning av video – tänk på att:

  • det tydligt ska framgå, till exempel genom en symbol, att det finns undertexter.
  • det ska gå att stänga av undertexterna.
  • ljud av betydelse, till exempel en telefon som ringer, bör beskrivas i undertexten.

Om video används ska den syntolkas. I en syntolkad video kan användaren välja ett ljudspår där en röst återger det visuella innehåll som inte framgår av dialog och miljöljud. Syntolkning är viktigt eftersom synskadade behöver förstå den information som visas i en video. Exempel på syntolkning.