Kommentarer på intranätet

Som användare kan du kommentera nyheter på intranätet. Som redaktör har du ansvar för att bevaka om någon kommenterar och svara om det behövs. 

Det finns ett fält för att lämna kommentarer under nyhetstexten. Det är bara inloggade användare som kan kommentera och se kommentarerna.

Exempel på kommentar: