Principer

Vid all behandling av personuppgifter ska följande principer tillämpas.