De registrerades rättigheter

De registrerade har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen.

Dessa rättigheter innebär i korthet att de registrerade ska få information om när och hur deras personuppgifter behandlas och kunna ha kontroll över sina egna uppgifter. Därför har de registrerade bland annat rätt att i vissa fall få sina uppgifter rättade, raderade eller blockerade (begränsade).

De registrerades rättigheter har utökats och förstärkts i dataskyddsförordningen jämfört med den tidigare gällande personuppgiftslagen.