Rättsliga grunder

Personuppgifter får endast behandlas om det finns rättslig grund för behandlingen.

Den rättsliga grunden ska fastställas innan behandling påbörjas enligt någon av nedan punkter. De rättsliga grunder som oftast är aktuella för Helsingborg stad att använda sig av är avtal, rättslig förpliktelse samt myndighetsutövning och allmänt intresse.