Hur jobbar vi med dataskyddsfrågor?

EU har beslutat om en reformerad dataskyddslagstiftning, GDPR. Den nya förordningen började tillämpas i Sverige den 25 maj 2018.

Vad innebär det nya regelverket för oss?

Den nya dataskyddsförordningen ersätter nationella regler, så som personuppgiftslagen. EU:s medlemsstater har möjlighet att besluta om vissa särregler enligt dataskyddsförordningen. I dagsläget vet vi ännu inte helt klart vilka eventuella särregleringar som kommer att finnas nationellt. Mycket av det som tidigare gällde enligt personuppgiftslagen, regleras även i dataskyddsförordningen.