Avtal med Bildupphovsrätt

Helsingborg stad har slutit ett avtal med Bildupphovsrätt i Sverige. Avtalet kallas ”Kommun – utvalda verk” och innebär att du som jobbar inom stadens verksamheter kan återge konstverk av Bildupphovsrätts anslutna konstnärer i tryckt och digitalform.

Avtalet ger dig till exempel möjlighet att använda bilder när du gör broschyrer och andra trycksaker, vid digital publicering på webbplats, i mobilapp och andra digitala kanaler som kommunen ansvarar för. Avtalet inkluderar ett tillägg om återgivningar från stadens kommunala museer.

Avtalet gäller retroaktivt från och med 2020 och är sedan löpande årsvis tills staden säger upp det.

Så gör du om du vill använda bilder på konstverken

Bildupphovsrätt ger dig möjlighet att fotografera offentliga konstverk som är upphovskyddade och använda dem i till exempel Guide Helsingborg. I Skulpturguiden ser du några av stadens offentliga konstverk på Issuu.com  

Se vilka konstnärer som är medlemmar på Bildupphovsrätts webbplats. Sök på konstnärens namn så ser du om denne är ansluten till Bildupphovsrätt. Om så är fallet kan du använda bilden.

Om du använder bilder av konstverk så bör de märkas med

  • ©konstnärens namn
  • bildupphovsrätt
  • årtal (det år du publicerar bilden).

När det gäller konst från databasen Carlotta har Kulturmagasinet delvis rättigheterna via deras fotografering av konsten. Kontakta Kulturmagasinet om du vill beställa bilder därifrån.

Bildanvändning regleras i upphovsrättslagen

De verk som en konstnär, illustratör, konsthantverkare eller formgivare skapar har ett upphovsrättsligt skydd. Det innebär att verket i regel inte får återges utan tillstånd. Skyddet regleras i lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Upphovsrätten omfattar även en ideell rätt. Denna innebär att upphovsmannen har rätt att bli namngiven och att förändringar av verket inte får ske utan särskilt tillstånd.

Så jobbar Bildupphovsrätt

Bildupphovsrätt företräder omkring 8 500 svenska och 90 000 utländska upphovsmän i frågor som rör upphovsrätt. I samverkan med varje enskild upphovsman eller genom avtal med deras samarbetsorganisationer runt om i världen ser de till att upphovsmannen får betalt för sin upphovsrätt när en bild återges i tryckt form eller digitalt. De bevakar också att den ideella rätten respekteras. Bildupphovsrätt är en ekonomisk förening som drivs utan vinstintresse.

Kulturmagasinet administrerar

Avtalet administreras av kulturförvaltningen via Kulturmagasinet/Helsingborgs museer. De sköter den årliga redovisningen till Bildupphovsrätt.

Stadens olika verksamheter som publicerar/förmedlar konstverk i tryckt eller digitalform ska kontakta Kulturmagasinet om detta för att underlätta redovisningen.