helsingborg.se

Helsingborg.se är vår officiella webbplats där vi informerar och ger service till invånarna i vår kommun men också företagare och besökare. Webbplatsen ska också vara en del av stadens samlade marknadsföring.

På Helsingborg.se publiceras information som är en service för invånarna, till exempel sidor om ombyggnader i staden eller om hur föräldrar väljer skola till sina barn. Helsingborg.se används också för marknadsföring av Helsingborgs stad. Detta kan handla om projekt eller satsningar för att människor ska flytta till staden, eller att marknadsföra staden som arbetsgivare eller besöksort.

Webbplatsen www.foretagare.helsingborg.se är vår primära webbplats för företagare.

Stadsledningsförvaltningens kommunikationsavdelning har huvudansvar för kanalen och de anvisningar som gäller för helsingborg.se. Förvaltningarna ansvar dock för innehållet på sina respektive flikar.

Gå till stadens webbplats helsingborg.se.

Gå till webbplatsen www.foretagare.helsingborg.se.

Support och kontakt i webbfrågor

Kontakta webbredaktionen på kommunikationsavdelningen om du behöver support kring webbfrågor eller om du behöver behörighet till WordPress eller statistikverktyget Google analytics.