Flytta sida

Du kan flytta sidor och på så sätt ändra strukturen i vänstermenyn.

För att ändra ordningen på sidorna i vänstermenyn ska du öppna en överordnad sida och göra ändringen där. Om du vill justera ordningen för en undersida ska du göra det på en undersida.

Vill du flytta flera undersidor under en rubrik? Då kan du göra det genom att gå in på en av de berörda sidorna, och justera deras inbördes ordning.