A-Ö-funktionen

A-Ö är ett sätt för användaren att hitta på sajten. Användaren kan söka genom att klicka på en bokstav och på så vis hitta de sidor som finns under den valda bokstaven.

I listan kan du se på vilket intranät som en sida finns.

För att en sida ska komma med i A-Ö-funktionen krävs att du skriver in sökord under Innehållsförteckning.

De sökord du väljer ska säga vad som står på sidan, eftersom användaren letar på begynnelsebokstav. Undvik därför formuleringar som ”Att tänka på när du…”, ”Läs mer om…”. Skriv istället till exempel Faktura, Mötesbokning eller Mobiltelefon.  Använd inte sökord som hellre bör leda till andra sidor på intranätet.

Så ger du en sida alternativa sökord

Stå på den sida du vill ge fler sökord. Under Innehållsförteckning långt ner i högerkolumnen skriver du i sökorden. Klicka på Lägg till rad och skriv titel för varje rad. Lägg till det antal sökord du behöver.

Du hittar A-Ö i toppmenyn bredvid sökrutan.