Söknotis

Söknotiser är en puff som används för att  användaren lättare ska hitta rätt. Med söknotisen kan du tipsa om var användaren kan hitta information på externa sajter. Söknotiser hamnar överst  bland sökträffarna i en blå ruta.

Notiserna syns för alla besökare, både inloggade och icke inloggade. De är gemensamma för alla intranät, vilket innebär att om du lägger in en notis på ett intranät så syns den på alla.

soknotis

Exempel på hur en söknotis kan se ut.

För att söknotisen ska ge bra resultat bör du lägga in nyckelord i både singular och plural. Skriver du exempelvis ”riktlinje” som nyckelord ska du även skriva ”riktlinjer” om du vill att båda orden ska leda till en söknotis.