APT-övning

Vad är god service i vår verksamhet? Vilka är vi till för och vilka serviceutmaningar har vi? Här finns ett övnings- och diskussionsmaterial som stöd för att utveckla ännu bättre service, gott bemötande och tillgänglighet.

Materialet kan användas på arbetsplatsträffar eller i andra sammanhang när arbetsgruppen samlas. Fullföljer ni alla fem stegen i materialet blir resultatet en handlingsplan med aktiviteter över sådant ni ska göra för att skapa ännu bättre serviceupplevelser. Handlingsplanen kan i sin tur användas som underlag i verksamhetsplaneringen.

Fem steg för bättre serviceupplevelser – dessa steg går ni igenom när ni använder materialet:

  1. De vi finns till för
  2. Våra servicemöten
  3. Våra serviceutmaningar
  4. Arbeta med servicepolicyn
  5. Vår handlingsplan för bättre service

Material till övningen