Kortlek med diskussionsfrågor

Varför är det viktigt med god intern service? Och har kunden alltid rätt? Nu finns en kortlek med diskussions- och reflektionsfrågor om service och bemötande. Du beställer kortleken kostnadsfritt med hjälp av formuläret.

Vill du diskutera och reflektera kring service och bemötande på din arbetsplats? Nu finns en kortlek framtagen som kan användas på flera olika sätt, till exempel på arbetsplatsträffar, i uppstarten av ett projekt eller i fikarummet.

Du beställer en eller flera kortlekar med hjälp av formuläret. Kortlekarna skickas till dig med internposten. Kortleken delas även ut under seminariet Service och bemötande i Helsingborg.