Servicequiz

Testa dina servicekunskaper i ett quiz. Gör servicequizet individuellt eller utmana dina kollegor. Quizet kan vara ett bra sätt för arbetsgruppen att föra dialog om stadens servicepolicy.

Quiza ensam

Testa dina servicekunskaper i quizet ”Vår syn på service”.

Quiza gemensamt

  1. Börja med att läsa igenom stadens servicepolicy.
  2. Gör sen quizet gemensamt på en arbetsplatsträff eller annat möte.
  3. Är arbetsgruppen överens? Var resonerar vi olika? Och vad säger servicepolicyn?