Stadens nätverk för internationella frågor

Stadsledningsförvaltningen leder ett nätverk för personer från stadens förvaltningar och bolag som arbetar med internationellt arbete.

Nätverket är ett sätt för deltagarna att utvecklas resurs- och kompetensmässigt, men också ett sätt att inspirera och entusiasmera varandra till att mer delta i internationella projekt och aktiviteter. Nätverket fungerar också som ett forum för informationsspridning och erfarenhetsutbyte när det gäller bland annat EU-program och internationella projekt samt aktuella konferenser och seminarier.

Förvaltningarna avgör vilka frågor man vill arbeta med internationellt. Förvaltningarna ansvarar för att bevaka möjligheterna att starta eller delta i internationella partnerskap, projekt, nätverk eller aktiviteter som kan ge mervärde för verksamheten. Nätverkets medlemmar är en resurs i detta och ansvarar dessutom för att sprida och förankra informationen de får i nätverket i sina respektive förvaltningar.

I nätverket ingår följande personer:

 • Ann Abrahamsson, arbetsmarknadsförvaltningen
 • Anna Kronbert, skol- och fritidsförvaltningen
 • Annelie Brand, miljöförvaltningen
 • Eva-Lotta Bergström, NoD, stadsledningsförvaltningen
 • Hilda Knafve, kulturförvaltningen
 • Jenny Tellström, Europa Direkt, stadsledningsförvaltningen
 • Jeccica Linde, vård- och omsorgsförvaltningen
 • Sofie Johansson, stadsbyggnadsförvaltningen.
 • Från Helsingborgs Scen och Arena AB/H22 medverkar Åsa Bjering
 • Från Öresundskraft medverkar Magnus Gunnarsson
 • Från Räddningstjänsten Skåne Nordväst medverkar Dennis Borg
 • Från Nordvästra Skånes Renhållnings AB medverkar Maria Ledström
 • Från Helsingborgshem medverkar Mikaela Åberg.

För mer information om stadens nätverk för internationella frågor, kontakta Sofie Qvarfordt.