Manual för arbete i EU-projekt

Här finns stadens manual för EU-projekt. Huvudsyftet med manualen är att vara ett stöd när du ska utveckla och driva ett EU-projekt inom staden. Här informerar vi också om hur vi kopplar samman EU-projekt med våra egna system i staden.

Manualen för EU-projektär inte heltäckande, och den är ett levande dokument. Frågor som kommer till oss internationella samordnare hjälper oss att utveckla manualen. Så hör av dig till Åsa Berglund och Sofie Qvarfordt om det är något du undrar över eller om du har erfarenheter du vill dela med dig av.

Helsingborgs stads projektmodell ska underlätta projektarbetet och skapa ett gemensamt arbetssätt i projekt i staden. I projektmodellen finns det mallar och riktlinjer som är användbara också i EU-projekt, till exempel hur man planerar och skriver en projektplan. Projektmodellen kan dock behöva anpassas beroende på vilken typ av EU-finansiering ni söker.

Manualen för arbete i EU-projekt kompletterar projektmodellen och beskriver vad du behöver tänka på när du driver ett projekt med EU-finansiering.