Samtyckesavtal för bild och film

Våra förvaltningar och bolag publicerar ofta bilder och filmer för att informera om eller marknadsföra Helsingborg eller våra verksamheter. När du filmar eller fotograferar personer och lagrar materialet, för att använda det i många olika sammanhang, behöver du få ett skriftligt samtycke.

Staden har ett samtyckesavtal som ger stadens förvaltningar och bolag rätt att använda bilderna. Avtalet är uppdaterat med hänsyn till dataskyddsförordningen och till EU-domstolens Schrems II-dom sommaren 2020.

Våra samtyckesavtal

Läs mer om när du måste använda samtyckesavtal och när du inte behöver göra det.