Öppet intranät

Enligt offentlighetsprincipen är innehållet på intranätet offentligt. Därför ska vår information där, i den mån det är möjligt, ligga öppen så att allmänheten kan komma åt den. En person ska vid intresse kunna se till exempel hur beslutsprocesser går till och hur styrande dokument är utformade. Detta kan personen göra från sin egen dator hemma.

Ibland behöver sidor döljas

Trots att så mycket av innehållet som möjligt ska vara öppet, finns det ändå vissa sidor som av olika anledningar bör döljas för allmänheten. Innehåll ska bara döljas i undantagsfall. Det ska finnas ordentligt skäl till att information inte ska synas för andra än anställda. Exempel på detta kan vara länken till Bildbanken Kärnan, i vilken staden har fotografier som endast får användas av anställda. Ett annat exempel kan vara en lista med telefonnummer till anställda, som inte bör spridas till allmänheten. Detta ska inte förväxlas med sekretessbelagd information, som inte ska finnas på intranätet (utan i andra system som kräver inloggning).

Det finns en funktion som gör det möjligt för redaktören att dölja sidor, länkar och visst innehåll för allmänheten. Detta innehåll syns då endast för den som arbetar inom staden och antingen har loggat in på sin dator inom stadens nätverk eller loggat in utanför stadens nätverk. Om du väljer att dölja en sida måste du vara medveten om att sidan inte kan ha några öppna undersidor, eftersom de då inte syns i menyn.

Vissa system är endast för anställda

Många system som vi använder i arbetet kommer du till genom att trycka på en länk på intranätet.  Dessa är inte en del av intranätet utan intranätet länkar bara till dem. Exempel på sådana system är personalsystemet Personec, Stratsys och Medvind. Dessa system kräver att du har loggat in på stadens nätverk eller annan inloggning om du befinner dig utanför stadens nätverk. Dessa system ligger är således inte öppna för allmänheten.

Intern målgrupp

Intranätet är öppet. Det innebär att allmänheten kan komma åt det mesta av innehållet. Trots detta är målgruppen för intranätet vi som arbetar i staden och innehållet ska vara anpassat till oss.

För att allmänheten inte ska bli förvirrad och tro att informationen på intranätet riktar sig åt dem har följande gjorts:

  • Intranätet är grafiskt designat så att det tydligt framgår att det är just ett intranät
  • Intranätet hittas inte när man söker på Google utan man måste ha en direktlänk.