Vem ser vad?

Våra olika intranät visar olika innehåll beroende på vem du är, var du jobbar och vad du har angett att du är intresserad av.

Portalen

Startsidan kallas Portalen. Vad som syns på den är delvis centralt styrt av redaktionen på kommunikationsavdelningen men informationen är till stor del anpassad till mottagaren. Vad du ser beror dels på vilken förvaltning och enhet du tillhör, dels på vilken information som du själv har angett att du vill se.

I Portalens vänstermeny finns information som riktar sig till alla som arbetar i staden. Den här menyn kan alla se.

Det här finns på portalen

 • Nyheter som vänder sig till alla anställda
 • Nyheter som vänder sig till en målgrupp som du har angett att du tillhör (du anger målgrupper i din personliga profil)
 • Nyheter från ditt förvaltningsintranät (om det finns ett sådant)
 • Nyheter från de intranät som du har valt att följa
 • Sökfunktion (som kan söka i alla intranäten)
 • Sökfunktionen A-Ö
 • Driftstörningsinformation som digitaliseringsavdelningen lägger upp om till exempel något system strular
 • Mina system där du väljer vilka systemlänkar som ska synas i listan. Redaktionen ansvarar för den här listan, mejla till webbredaktionen@helsingborg.se om den behöver justeras.
 • Mina länkar där du själv kan lägga till länkar till webbplatser som du ofta besöker
 • Länk till grupparbetsplatsernas portal (ligger under Mina system)
 • Intranätväljaren, en meny med alla våra intranät
 • Varningsruta som dyker upp om det finns viktig information, till exempel vid en krissituation.

Inte ett utan flera intranät

Från Portalen tar du dig vidare till våra olika intranät.

Intranätet HR-sidan vänder sig till alla anställda och syns i nyhetsflödet på Portalen.

Andra intranät vänder sig till dig som arbetar vid en viss förvaltning eller inom ett visst område.

Du ser alltid information från den förvaltning du tillhör (om din förvaltning har ett intranät). Det är förvaltningens redaktörer som ansvarar för innehållet på förvaltningsintranäten.

Om du är intresserad av att få information från fler än ett förvaltnings- eller enhetsintranät kan du välja att följa dem.

Varje förvaltning har möjlighet att skapa och sköta ett eller flera intranät Här beställer du ett intranät.

Nyhetsflöde på Portalen och intranäten

På Portalen finns det ett nyhetsflöde med:

 • Nyheter för alla från Portalen
 • Nyheter för alla från HR-sidan
 • Nyheter från din förvaltning
 • Nyheter från de intranät som du aktivt har valt att följa.

På varje intranät visas:

 • Nyheter från det egna nyhetsflödet.

Ordningen i vilken nyheterna i flödet visas sköts automatiskt av systemet. Så här rankas nyheterna (det vill säga, det här styr i vilken ordning de visas):

 • Nyheterna rangordnas efter datum med de senast publicerade nyheterna överst.

Ordningsföljd och hur länge de är kvar i nyhetsflödet på portalen kan också styras centralt.

Om du som har en nyhet som berör hela staden, kontakta webbredaktionen@helsingborg.se.

Personliga inställningar på Portalen

Du kan själv göra vissa personliga inställningar på Portalen.

 • Mina länkar. Du kan lägga till egna länkar till sådant som du ofta använder.
 • Följ ett intranät. Detta påverkar vilka nyhetsflöden du följer och vilka intranät du snabbt kan komma åt (lägger sig överst i listan i intranätväljaren).
 • Personlig profil. Man kan lägga till bild och information om sig själv och bli sökbar för de som är inloggade.

Om du inte gör några aktiva val/inställningar ser du den information som är gemensam för alla plus informationen från den egna förvaltningen. I den personliga profilen syns bara de uppgifter som plockas automatiskt från personalsystemet Personec.

Inloggning

Information om var du arbetar och vilken information du ska se avgörs av din inloggning.

När du loggar in hämtas information om dig från personalsystemet Personec. Om dina uppgifter i Personec inte stämmer (till exempel, fel namn eller fel förvaltning) ska du kontakta HR-avdelningen för att rätta till felet.

Logga in inom stadens nätverk

Om du loggar in på stadens nätverk kommer du åt både intranätet och dina system.

Logga in utanför stadens nätverk

Om du loggar in utanför stadens nätverk kommer du åt allt på intranätet, men det kan krävas ytterligare inloggningar för att komma åt andra system.

Vissa verksamhetssystem går bara att nå om du är inloggad via stadens nätverk eller via login.helsingborg.se (Citrix).

Besök intranätet utan inloggning

Är du inte inloggad ser du det mesta på intranäten, men inte allt. Utan inloggning kan dock intranätet inte förse dig med information anpassad till var du arbetar.

Vissa sidor eller funktioner kommer du inte åt alls. Detta beror på att redaktörerna kan ha valt att dölja sidor eller funktioner för dem som inte arbetar i staden. Du kommer inte heller åt vissa  verksamhetssystem eftersom de kräver inloggning.