Uppslagsverk /dictionary

I första hand förklarar vi svåra ord i texten. Behövs en längre förklaring kan du göra den med hjälp av ett uppslagsverk. Uppslagsverket visar de svåra orden i en lista och berättar vad de betyder.

Exempel på hur ett uppslagsverk kan se ut:  

exempeluppslagsverk